Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. Általános szerződési feltételek
2. Általános tudnivalók
3. A megvásárolható termékek köre, termékismertetés
4. Regisztráció, megrendelés
5. Fizetési feltételek, szállítás
6. Elállás joga
7. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás
8. A fogyasztói jogok érvényesítése, panaszkezelés
9. Kupon
10. Adatvédelem
11. Szerzői jogok
12. Egyebek
13. Érvényesség

1. Általános szerződési feltételek
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a GOODWILL Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Nagyecsed u.7., adószáma: 10237621-1-09, továbbiakban: Szolgáltató) és az általa a jelen weboldalon (www.litraconjewellery.com) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

CÉGADATOK
Cégnév: GOODWILL Kft
Székhely: 4034 Debrecen, Nagyecsed u.7.
Cégjegyzékszám: 09-09-000025
Nyilvántartó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10237621-1-09
Adatvédelmi nyilvántartási szám:
Képviselő neve: Faludi Gáborné
Telefon: 06 70 372 5027
Email cím: info@faludig.com

Ügyfélszolgálat: 06 70 624 4570
Tárhelyszolgáltató neve: Idea.Net Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 4225 Debrecen, Teleki u. 60.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@ideanet.hu

2. Általános tudnivalók
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.litraconjewellery.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webshop) keresztül történik.
A www.litraconjewellery.com online áruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
A www.litraconjewellery.com online áruházban történő vásárlásra a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet valamint az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény az irányadó.

3. A megvásárolható termékek köre, termékismertetés
A Litracon Jewellery termékek ékkövei fényáteresztő betonból (üvegbeton / Litracon) készülnek. A Faludi G Ékszermanufaktúrában készítjük el a kollekciók jellegzetes formáit, és alkotunk belőlük egyedi, kézzel készített iparművészeti ékszereket. Kollekcióinkat folyamatosan bővítjük. A beton ékkövek foglalatai opcionálisan választhatók ezüstből vagy fehér aranyból.

4. Regisztráció, megrendelés
Regisztráció
A webshopban a megrendelés nem kötött regisztrációhoz. Első vásárlás megkezdésekor az alábbi adatok megadása szükséges:
Vezetéknév Keresztnév
Cím (Város, Megye, Irányítószám)
Valós email cím
Telefonszám
A regisztrációhoz a fenti adatokon kívül felhasználónév és jelszó szükséges.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
A Webshop menüpontra kattintva lehet elkezdeni a vásárlást. Ahhoz, hogy az Ügyfél a kiválasztott terméket megrendelje, nem kell mást tennie, minthogy az ékszerek alatt levő Kosárba ikonra kattint. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett összeg. Az árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák. A termékek vételára 20 000 forintos bruttó értékhatár fölött tartalmazza a kiszállítás költségét. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0″ Ft-os vagy “1″ Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles az árut hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Ezzel a termék a kosarába kerül. Ezt követően az Ügyfél választhat, hogy folytatja a vásárlást és újabb termékeket helyez a kosarába, vagy a már kiválasztott terméket megrendeli és továbblép a fizetéshez.
Az oldal tetején levő Kosár feliratra kattintva megtekintheti a kiválasztott, kosarába berakott ékszereket, törölheti azokat a kosárból.
Megrendelés
A kiválasztott ékszerek megrendelését a Kosár funkciónál teheti meg az Ügyfél. Ott az Ügyfél a Tovább a pénztárhoz ikonra kattintva adja meg, ill. módosíthatja a számlázáshoz és a szállításhoz szükséges adatokat, és jelölheti meg a fizetés és a szállítás módját. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi megjelölt mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Ezután a Megrendelés elküldése ikonra kattintva véglegesítheti a rendelését. Az Ügyfél a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A rendelés beérkezéséről automatikus értesítést, visszaigazolást küld a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailen. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A rendszer ezt követően kezdi meg a megrendelés tényleges feldolgozását. A beérkezett rendelések feldolgozása után a Szolgáltató egy újabb e-mailben értesíti az Ügyfelet a szállítás várható idejéről, valamint jelzi, ha valamelyik ékszer az alapanyag átmeneti készlethiánya miatt nem szállítható.
Ebben az esetben az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a kiválasztott termék helyett mást válasszon, vagy ezt a tételt törölje a megrendeléséből. Végül a csomag elkészülte után a Szolgáltató még egy elektronikus értesítést küld a szállításról.

5. Fizetési feltételek, szállítás
A megrendelt termékek árát banki átutalással, utánvéttel, illetőleg személyes átvétel esetén átvételkor készpénzben lehet megfizetni. A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát a GOODWILL Kft. a termékekkel együtt küldi meg, illetőleg személyes átvétel esetén adja át a vevő részére. A megrendelt termékek a termék sértetlenségét megőrző, egyedi készítésű selyempapírral bélelt csomagolásban, – melyek párnás borítékba téve – kerülnek kiszállításra.
A megrendelt termék szállítására az Ügyfél alábbi lehetőségek közül választhat:
– DPD
– személyes átvétel a Szolgáltató Debrecen, Köleséri S. u. 32. sz. alatti telephelyén.
A jelen ÁSZF hatálybalépésének napján a szállítási díjak a következők:
DPD Hungária Kft
Banki átutalás és utánvétes fizetés esetén: 1.390 Ft / csomag
20.000 Ft összértéket meghaladó vásárlás esetén a belföldre történő szállítás ingyenes.

A készleten lévő ékszerek szállítási határideje banki átutalás esetén a vételárnak a GOODWILL Kft. számlájára való jóváírásától számított 2-8 munkanap, utánvétes fizetés esetén a megrendelésnek a GOODWILL Kft. általi visszaigazolásától számított 2-8 munkanap.
A készleten nem lévő ékszerek szállítási határideje banki átutalás esetén a vételárnak a GOODWILL Kft. számlájára való beérkezésétől számított 4-8 munkanap, utánvétes fizetés esetén a megrendelésnek a GOODWILL Kft. általi visszaigazolásától számított 4-8 munkanap.

6. Elállás joga
Az Ügyfelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20 §.-a alapján indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, az Ügyfél vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított harminc napon belül.
A fentiek nem érintik az Ügyfél azon jogát, hogy a fentiekben meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha az Ügyfél az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikén:

Goodwill Kft.
4034 Debrecen, Nagyecsed u. 7.
e-mail: info@litraconjewellery.com

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél nyilatkozatát a fent meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
Ha az Ügyfél a fentieknek megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
A jogszabálynak megfelelő elállás esetén a szolgáltató az ügyfélnek visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az ügyfél kifejezett beleegyezése alapján a szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de az ügyfelet ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
Ha az ügyfél kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fentiekben meghatározott összeget, amíg az ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Ha az ügyfél a fentiek szerint eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a szolgáltatónak vagy a szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha az ügyfél a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
Az ügyfél kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a szolgáltató vállalta e költség viselését.
Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták az ügyfélnek, a szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

Az ügyfél csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7. Hibás teljesítés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a szolgáltató, ha az ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Ügyfél és szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezésektől az ügyfél hátrányára tér el.
A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató az alábbi linkre kattintva érhető el.
Hibás teljesítési vélelem
Ügyfél és szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül az ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Kellékszavatosság
Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
Kellékszavatossági igénye alapján az ügyfél választása szerint
1. a)kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
2. b)az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének – ügyfél érdekeit kímélve, megfelelő határidőn belül -nem tud eleget tenni, vagy ha az ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és az ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni.
Az ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A szolgáltató a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a szolgáltatóval közölni.
Ügyfél és szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős.

Ügyfél és szolgáltató közötti szerződés esetén az ügyfél kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.
Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.
A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.
Ha az ügyfél a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a szolgáltatót terhelik.
Ha a dolog meghibásodásában a szolgáltatót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
Termékszavatosság
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a termék hibája esetén az ügyfél– választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
A szolgáltató által ügyfélnek eladott termék hibája esetén az ügyfél követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az ügyfél érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
1. a)a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
2. b)a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
3. c)a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Jótállás
Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók. Ügyfél a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) korm. rend. mellékletének 22. pontja alapján 10.000 ft. eladási ár felett az ékszerekre 1 éves kötelező jótállási idő vonatkozik.
A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban az Ügyfelet a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

8. A fogyasztói jogok érvényesítése, panaszkezelés

Az Ügyfél a szolgáltatónak a termék forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Goodwill Kft. 4034 Debrecen, Nagyecsed u. 7. szám
e-mail: info@litraconjewellery.com
telefonszám: 06 70 372 5027

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az ügyfélnek átadni.
A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet az ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a) az ügyfél neve, lakcíme,
2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. c) az ügyfél panaszának részletes leírása, az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. d) a szolgáltató nyilatkozata az ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az ügyfél aláírása,
6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Az írásbeli panaszt a szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben szabályozott rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető első fokon regionális illetékességgel a fogyasztóvédelmi felügyelőség előtt.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség.
Címe: 4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.
Telefonszáma: +36-52-533-924
Fax száma: +36-52-327-753
e-mail címe:fogyved_eaf_debrecen@nfh.hu

A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat az Ügyfél.
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma:+36-52-500-749
Fax száma: +36-52-500-720
e-mail címe: info@hbkik.hu

A panaszkezelés során a következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Ügyféltől:
• Ügyfél neve
• Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe
• Ügyfél telefonszáma
• értesítés módja
• panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma
• panasz leírása, oka
• Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye
• a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata
• a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az írásbeli panaszokat –beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is –továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi. A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

Jogorvoslat
Szerződő felek az esetlegesen felmerülő jogviták rendezésére a Debrecen Járásbíróság illetékességét kötik ki.

9. Kupon
A GOODWILL Kft. kampányai, illetve különböző promóciós játékok (rádió, weboldal, hírlevél, közösségi média) során kedvezmény kupont adhat a kampányban, ill. a játékokban résztvevőknek. A kedvezmény kupon lehet törzsvásárlói kupon is, melyhez bizonyos összeghatár feletti vásárlás esetén juthat a vásárló. A törzsvásárlói kupon mely egyedi kódot tartalmaz, a vásárlás értékéhez igazodó %-os kedvezményt biztosít, többször felhasználható. A kedvezmény kupon lehet egyszeri kupon, mely 10% vagy 20%-os árkedvezményre jogosíthat, vagy 1.000 Ft. vagy 2.000 Ft.-os kupon. A kedvezmény kupon tartalmaz: egy kódot, a kedvezmény mértékét százalékban vagy annak pontos összegét és a felhasználhatósága határidejét. Ha a vevő a kedvezmény kuponban meghatározott felhasználhatósági határidőn belül vásárol a www.litraconjewellery.com/uzlet/ honlapon a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, és a megadott rovatba beírja a hivatkozott kódot, akkor a vásárlás végösszegéből érvényesíteni tudja a kuponban meghatározott kedvezményt.

10. Adatvédelem
A a www.litraconjewellery.com weboldalt látogatók személyes adatainak felhasználása az 1992. évi LXIII.tv. (A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. tv. (A kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről), valamint a 2001. évi CVIII. tv. (Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) hatályos szabályozásának megfelelően történik.
Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján járunk el. A Szolgáltató a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az önkéntesen (például megrendeléskor, információ kéréskor) megadott adatokat – külön rendelkezés hiányában – a Szolgáltató marketing céllal, piackutatásra, értékesítési adatok nyomon követésére, és a Megrendelővel való kapcsolatfelvételre felhasználhatja.

Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

11. Szerzői jogok
A weboldalon található tartalom a GOODWILL Kft. kizárólagos szellemi tulajdona, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánosságra hozni – ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt – tilos. Tilos a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is. A weboldal jogosulatlan felhasználása büntető -és polgárjogi következményeket von maga után.

12. Egyebek
A Szolgáltató által üzemeltetett webshop biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. A webshopban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a a www.litraconjewellery.com oldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§ a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre.
.
Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheti meg.

13. Érvényesség
Jelen általános szerződési feltétel visszavonásig van érvényben.
A GOODWILL Kft. jogosult a jelen általános szerződési feltétel az abban foglalt feltételeket külön értesítés és indoklás nélkül bármikor egyoldalúan megváltoztatni.
A honlapon meghirdetett árak visszavonásig érvényesek. Az árváltozásról, melynek jogát fenntartjuk, előre tájékoztatjuk ügyfeleinket.
Érvényes: 2015. május 22-től.